Monitoring hate speech against LGBTIQ+ [2020]

LGBTİQ+a qarşı nifrət nitqinin monitorinqi [2020]

2020-ci ili əhatə edən media monitorinqi QueeRadar kollektivi tərəfindən hazırlanıb. Monitorinqin məqsədi Azərbaycandakı kütləvi informasiya vasitələrində (KİV) LGBTİQ+lara qarşı yalnış lüğətdən istifadəni və nifrət nitqi nümunələri sənədləşdirmək, insanları stiqmaya məruz qoyan bəyanatları ictimailəşdirməkdir.

✔️ 2020-ci il LGBTİQ+ vətəndaşlar üçün nə ilə yadda qaldı?

✔️ Azərbaycan mətbuatı LGBTİQ+ ilə əlaqədar aktual hadisələri necə əks etdirdi?

✔️ LGBTİQ+lərin təqib edilməsi və öldürülməsi fonunda media necə davrandı?

✔️ Verilən xəbərlər hansı kontekstdə, hansı sərhədlər daxilində, kimdən müsahibə alaraq, kimdən almayaraq, hansı məqamı qabardaraq, hansını arxa plana ataraq hazırlandı?

Hesabat bu sualların cavabını təqdim edir.

Araşdırmanın tam mətni BURADADIR.