HAQQIMIZDA

Azərbaycan mediası cəmiyyətdə LGBTIQ+ləri hədəf alan diskriminativ dil və yanaşmaların, nifrət nitqinin yayılmasında başlıca rol oynayır. QueeRadar da məhz mətbuatdakı LGBTIQ+fobiyanı aşkarlamaq, ictimailəşdirmək və onunla mübarizə aparmaq üçün ortaya çıxan bir təşəbbüsdür. Məqsədimiz həm Azərbaycan mətbuatındakı LGBTIQ+fobik kontentləri göstərmək, həm onların arxivini formalaşdırmaq, həm də bu mövzuda mətbuatın inkişafına nail olmaqdır.

QueeRadar is an initiative to identify, publicize and combat LGBTIQ+ phobias in the Azerbaijani media. The aim is to show LGBTIQ+ phobic content, to create an archive and to achieve improvement of the media on this topic.