“Gender bələdçisi”

Azərbaycanca “Gender bələdçisi”
“Gender bələdçisi” LGBTİQ+ mövzularını işıqlandırmaq istəyənlər üçün Azərbaycan dilində gender haqqında ümumi anlayışlar barədə kitabçadır.

Bələdçi cins və gender arasındakı fərqi, gender kimliyini, cinsi orientasiyanın onlardan fərqini, gender özünü ifadə dövrünün mərhələlərini, formalaşmasını, gender rollarını, sterotipləri əhatə edir, mövzunun hüquqi tərəflərinə toxunur.

Müəlliflər: Nərmin Kamilsoy, Ülkər Əliyeva